Od dnia dzisiejszego każdy przyjazd i wyjazd należy pokwitować w Rybaczówce własnoręcznym podpisem -akceptując tym samym Regulamin Łowiska.
Przypominamy, że na łowisku obowiązuje absolutny zakaz poruszania się samochodem w trakcie pobytu. Kto musi pilnie do sklepu po piwo czy mydło ,zostawia auto na parkingu.

Nie zastosowanie się do powyższego grozi wydaleniem bez zwrotów kosztów i zakazem ponownego przyjazdu.