Czechowice-Dziedzice, 08. 09. 2021 r.

 

 Zapytanie ofertowe na zakup basenów do transportu ryb dla Gospodarstwo Rybackiego Krzysztof Rosner.

 

Zamawiający:

Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

 1. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

NIP: 9372478553

Tel. 698 762 327, uroczyskokarpiowe@wp.pl

 

Zapytanie ofertowe.

Niniejszym zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na dostarczenie basenów do transportu ryb dla Gospodarstwa Rybackiego Rosner Krzysztof zlokalizowanego w miejscowości Ligota gm. Czechowice-Dziedzice, ul. Zabrzeska 11 A.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Basen do transportu ryb o wymiarach 2000x950x1030 wraz z osprzętem,
 3. Basen do transportu ryb o wymiarach 1100x1550x800 wraz z osprzętem.

 

 1. Termin i sposób składania oferty: 17.09.2021 r. na adres uroczyskokarpiowe@wp.pl, pocztą lub osobiście w biurze łowiska Uroczysko Karpiowe.
 • Termin dostarczenia wyposażenia do 29.10.2021 r.
 1. Kryteria oceny ofert oraz wagi punktowe/procentowe przypisane do kryteriów:

– Cena 70%,

– Gwarancja 30 %

 1. Informujemy o możliwości wykluczenia z konkursu przetargowego podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Informujemy, iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wartość oferty netto/brutto.

Postępowanie przetargowe zostanie nierozstrzygnięte, jeżeli w określonym w ogłoszeniu terminie nie zostanie złożona wymagana ilość ofert lub złożone oferty nie będą spełniały kryteriów ogłoszenia.

Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:

– zostanie złożona po w/w terminie,

– będzie posiadała błędy formalne,

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

– została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

– została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.

 

Z poważaniem

Krzysztof Rosner

 

 

 

 

 

Czechowice-Dziedzice , 1 czerwca 2021 r.

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia punktu sprzedaży ryb w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Rosner.

 

Zamawiający:

Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

Ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

NIP: 9372478553

Tel. 698 762 327, uroczyskokarpiowe@wp.pl

 

Niniejszym zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na dostarczenie i montaż następującego wyposażenia punktu sprzedaży ryb zlokalizowanego w miejscowości Ligota gm. Czechowice-Dziedzice, ul. Zabrzeska 11 A.

I Opis przedmiotu zamówienia:

 

a) Waga sklepowa do 15 kg

b) Waga magazynowa do 150 kg

 

II. Termin i sposób składania oferty: 30.06.2021 r. na adres uroczyskokarpiowe@wp.pl, pocztą lub osobiście w biurze łowiska Uroczysko Karpiowe.

III. Termin dostarczenia wyposażenia do 31.07.2021 r.

IV. Kryteria oceny ofert oraz wagi punktowe/procentowe przypisane do kryteriów:

– Cena 70%,

– Gwarancja 30 %

V. Informujemy o możliwości wykluczenia z konkursu przetargowego podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. Informujemy, iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wartość oferty netto/brutto.

Postępowanie przetargowe zostanie nierozstrzygnięte, jeżeli w określonym w ogłoszeniu terminie nie zostanie złożona wymagana ilość ofert lub złożone oferty nie będą spełniały kryteriów ogłoszenia.

Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:

– zostanie złożona po w/w terminie,

– będzie posiadała błędy formalne,

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

– została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

– została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.

Z poważaniem

Krzysztof Rosner

 

 

 

 

 

Czechowice-Dziedzice, 1 października 2020 r.

 

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia punktu sprzedaży ryb w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Rosner.

 

 

Zamawiający:

Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice, ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

NIP: 9372478553

Tel. 698 762 327, uroczyskokarpiowe@wp.pl

 

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na dostarczenie i montaż następującego wyposażenia punktu sprzedaży ryb zlokalizowanego w miejscowości Ligota gm. Czechowice-Dziedzice, ul. Zabrzeska 11 A.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Zakres nr 1
 3. Szafa chłodnicza 2-drzwiowa 1400 l.
 4. Szafa mroźnicza 2-drzwiowa 1400 l.
 5. Kloc masarski z podstawą 400x500x850 mm.
 6. Wąż naścienny ze spryskiwaczem 10 m.
 7. Bateria sztorcowa nastolna z spryskiwaczem 2 szt.
 8. Łuskarka do lodu 150 kg/24 h.
 9. Pakowarka próżniowa komora 800x320x95 mm.
 10. Lampa owadobójcza 2×0,02 kW.
 11. Lada chłodnicza 1670x1230x1230.
 12. Zakres nr 2
 13. Stół przyścienny z otworem na odpadki 1800x700x920 mm.
 14. Stół z basenem dwukomorowym 1600x700x920 mm.
 15. Stół przyścienny do patroszenia ryb z otworem na odpadki 1550x700x920 mm.
 16. Stół z basenem jednokomorowym 900x700x920 mm.
 17. Stół przyścienny z półką 1100x700x600 mm.
 18. Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad 1900x700x850 mm.

 

 

 

 1. Termin i sposób składania oferty: 15.X.2020 na adres uroczyskokarpiowe@wp.pl lub osobiście w biurze łowiska Uroczysko Karpiowe.
 • Termin dostarczenia wyposażenia: Zakres nr 1 – realizacja do 31.12.2020 r., Zakres nr 2 realizacja do 28.02.2021 r.
 1. Kryteria oceny ofert oraz wagi punktowe/procentowe przypisane do kryteriów:

– Cena 70%,

– Gwarancja 30 %

 1. Informujemy o możliwości wykluczenia z konkursu przetargowego podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Informujemy, iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wartość oferty netto/brutto.

Postępowanie przetargowe zostanie nierozstrzygnięte, jeżeli w określonym w ogłoszeniu terminie nie zostanie złożona wymagana ilość ofert lub złożone oferty nie będą spełniały kryteriów ogłoszenia.

Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:

– zostanie złożona po w/w terminie,

– będzie posiadała błędy formalne,

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

– została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

– została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.

 

Z poważaniem

Krzysztof Rosner