Regulamin łowiska komercyjnego

Uroczysko Karpiowe”

No kill”

  1. Korzystanie z łowiska i przebywanie na jego terenie zobowiązuje do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Połów i pobyt na łowisku wyłącznie po wcześniejszym wykupieniu zezwolenia.
  3. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki metodami rzutowymi, wywózką modelami pływającymi, pontonem lub łodzią wiosłową (obowiązkowo kapok lub koło ratunkowe).
  4. Pas neutralny wyznaczony w wzdłuż Łowiska markerami po ok 5 metrów na stronę (zakaz wywożenia zestawów przez pas neutralny).
  5. Znacznik pola nęcenia w postaci uchylnej tyczki tzw. markera maksymalnie jeden na wędkę. Marker rzutowy jeden na stanowisko.
  6. Minimalne średnice żyłek:
   – karpiowe minimum 0,30 mm
   – spławikowe, feeder minimum 0,18 mm
  7. Dopuszczone wszystkie modele haków zadziorowych z wyłączeniem haków typu Longshank
   tzw. Bananów
  8. Dopuszczone jest nęcenie:
   – pelletem, kulami proteinowymi, zanętami sypkimi
   – żywymi przynętami naturalnymi (takimi jak rosówki, robaki czerwone, robaki białe, itp.)
  9. Zakazane jest nęcenie ziarnem kukurydzy.
  10. Wymagane jest posiadanie:
   – podbieraka o rozstawie ramion min. 100 cm
   – maty typu „kołyska” bądź  „wanna”
   – środka do dezynfekcji
   – worka karpiowego lub siatki dopuszczonej regulaminem P Z W.
  11. Dopuszczony połów wyłącznie metodami gruntowymi i spławikowymi ryb karpiowatych i jesiotra.
  12. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być przechowywane w matach.
  13. Ewentualne zmiana stanowiska wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą łowiska.
  14. Kradzież i kłusownictwo ryb oraz niszczenie wyposażenia należącego do łowiska podlegają sankcją określonym w prawnie cywilnym i w prawie karnym.
  15. Obsługa nie odpowiada za wypadki losowe i rzeczy pozostawione przez osoby korzystające z łowiska.
  16. Osoby posiadające zezwolenie odpowiadają za osoby im towarzyszące.
  17. Osoby towarzyszące przebywające na łowisku zobowiązane są do uiszczenia opłaty.
  18. Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi wiosłowych.
  19. Osoby obsługujące łowisko mają prawo do kontroli zezwolenia, dowodu tożsamości oraz sprzętu łowiącego.
  20. Dozwolony dojazd ze sprzętem, wypakowanie i odstawienie pojazdu na niestrzeżony parking dotyczy stanowisk 1-14,19-27 (powyżej trzech dób można pozostawić jedno auto na stanowisku).
  21. Stanowiska 28-33 można rezerwować na minimum trzy doby z możliwością pozostawienia samochodu na stanowisku.
  22. Na stanowiskach 15-18 można pozostawić samochód przy stanowisku.
  23. Zabrania się:
   – kąpieli w łowisku
   – nadużywania alkoholu
   – całkowity zakaz zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska
   – palenia ognisk (dozwolony grill)
   – zaśmiecania terenu łowiska (pozostawiamy czyste stanowisko)
   – ingerencji w linię brzegową
   – niszczenia wyposażenia łowiska
   – pozostawiania pojazdów na stanowiskach
   – zakaz łowienia na plecionki wyłącznie materiały przyponowe
   – zakaz połowu metodą spinningu
  24. Osoby złapane na kradzieży lub niszczeniu ryb, podlegają karze pieniężnej w wysokości 1000 zł / kg.
  25. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z łowiska, bez zwrotów poniesionych kosztów.
  26. Osobie wykupującej zezwolenie przysługuje możliwość zabrania jednej sztuki leszcza bądź karasia,
   po uprzednim poinformowaniu obsługi łowiska.
  27. Wykupienie zezwolenia jest równoważne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”

Nie dostosowanie się do zasad regulaminu skutkować może, wykluczeniem z dalszego pobytu, bez zwrotu poniesionych kosztów w interesie wszystkich innych wędkarzy chcących kulturalnie spędzać czas na łowisku.

Życzymy Wszystkim Wspaniałych Holi Pięknych Okazów Niezapomnianych Wrażeń z Pobytu Na Łowisku „UROCZYSKO KARPIOWE”.