Regulamin łowiska komercyjnego

Uroczysko karpiowe”

No kill”

 1. Korzystanie z łowiska i przebywanie na jego terenie zobowiązuje do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Połów i pobyt na łowisku wyłącznie po wcześniejszym wykupieniu zezwolenia, niezwłocznie po przybyciu. Wykup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu łowiska oraz regulaminu wynajmu przyczep.
 3. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki metodami rzutowymi, wywózką modelami pływającymi, pontonem lub łodzią wiosłową (obowiązkowo kapok lub koło ratunkowe )
 4. Znacznik pola nęcenia w postaci uchylnej tyczki tzw. markera maksymalnie jeden na wędkę. Marker rzutowy jeden na stanowisko.
 5. Minimalne średnice żyłek: karpiowe minimum 0,30 mm , spławikowe, feeder minimum 0,18 mm
 6. Dopuszczone wszystkie modele haków zadziorowych z wyłączeniem haków typu Longshank tzw. bananów
 7. Dopuszczone jest nęcenie: pelletem, kulami proteinowymi, zanętami sypkimi,kukurydzą w formie płatków oraz ziarnami,żywymi przynętami naturalnymi (takimi jak rosówki, robaki czerwone, robaki białe, itp.)
 8. Zakazane jest nęcenie ziarnem kukurydzy.
 9. Wymagane jest posiadanie: podbieraka o rozstawie ramion min. 100cm, maty typu „wanna” bądź „kołyska”, środka do dezynfekcji,worka karpiowego lub siatki dopuszczonej regulaminem P Z W.
 10. Dopuszczony połów wyłącznie metodami gruntowymi i spławikowymi ryb karpiowatych i jesiotra.
 11. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być przechowywane w matach.
 12. Ewentualna zmiana stanowiska wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą łowiska.
 13. Kradzież i kłusownictwo ryb oraz niszczenie wyposażenia należącego do łowiska podlegają sankcjom określonym w prawnie cywilnym i w prawie karnym.
 14. Obsługa nie odpowiada za wypadki losowe i rzeczy pozostawione przez osoby korzystające z łowiska. Nie ponosimy także odpowiedzialności za uszkodzone sprzęty wędkarskie czy samochody.
 15. Osoby posiadające zezwolenie odpowiadają za osoby im towarzyszące
 16. Osoby towarzyszące przebywające na łowisku zobowiązane są do uiszczenia opłat.
 17. Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi wiosłowych.
 18. Osoby obsługujące łowisko mają prawo do kontroli zezwolenia i dowodu tożsamości oraz sprzętu łowiącego.
 19. Dozwolony dojazd ze sprzętem, wypakowanie i odstawienie pojazdu na parking niestrzeżony.
 1. Stanowiska 28-33 można rezerwować na minimum trzy doby.
 2. Zasiadki minimum 3 dobowe uprawniają wędkującego do pozostawienia samochodu na stanowisku.

22.Zabrania się:

a)kąpieli w łowisku

b) spożywania alkoholu

c) zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska

d) palenia ognisk (dozwolony grill)

e) zaśmiecania terenu łowiska (pozostawiamy czyste stanowisko). Śmietnik znajduje się przy budynku.

f) ingerencji w linię brzegową

g) niszczenia wyposażenia łowiska

h) opuszczania stanowiska samochodem podczas zasiadki z wyjątkiem nagłych i wyjątkowych sytuacji

i ) zakaz łowienia na plecionki wyłącznie materiały przyponowe

j) zakaz połowu metodą spinningu oraz na żywą lub martwą rybkę (wyjątek uzgodnione z obsługą łowiska)

     23.Osoby złapane na kradzieży lub uszkadzaniu ryb, podlegają każe pieniężnej w wysokości              1000 zł/kg.

    24.Osobie wykupującej zezwolenie przysługuje możliwość zabrania jednej sztuki leszcza lub karasia, po uprzednim poinformowaniu obsługi łowiska.

25.Łowisko może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin łowiska, wyrządzając szkodę, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania łowiska.

26.Zadatek (połowa sumy za pobyt) prosimy wpłacać najpóźniej do 7 dni ,od dokonania rezerwacji. Za każde stanowisko i każdą rezerwację.Resztę sumy regulujemy zaraz po przyjeździe, przy meldunku.

Dane do przelewu

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice  47 8453 0002 0024 8952 3000 0010

Odbiorca: Krzysztof Rosner

Proszę nie wpisywać Uroczysko Karpiowe, ponieważ ten bank ,odrzuca wtedy transakcję.

27.Przy zakończeniu pobytu na łowisku, proszę zgłosić się do rybaczówki w celu złożenia podpisu w książce meldunkowej. Ta sama procedura dotyczy przyjazdu na łowisko.

28.Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z łowiska, bez zwrotu poniesionych kosztów.

29.Budynek rybaczówki dostępny do korzystania dla gości, w godzinach 8 – 21

30.Informujemy że zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63; ze zm.) mamy prawo do umieszczania zdjęć z zawodów w mediach społecznościowych , oraz na stronie www.uroczyskokarpiowe.pl w formie relacji z zawodów.

Ponadto zgodnie z ustawą RODO firma Uroczysko Karpiowe nie będzie udostępniać danych osobowych  osób meldujących się nałowisku, biorących udział w zawodach, a wszelkie dokumenty pozostają w miejscu zabezpieczonym przed osobami z zewnątrz.

                                            Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”

Nie dostosowanie się do zasad regulaminu skutkować może, wykluczeniem z dalszego pobytu, bez zwrotu poniesionych kosztów w interesie wszystkich innych wędkarzy chcących kulturalnie spędzać czas na łowisku.

Życzymy Wszystkim Wspaniałych Holi ,Pięknych Okazów oraz Niezapomnianych Wrażeń z Pobytu na Łowisku „UROCZYSKO KARPIOWE”.